ในการทำธุรกิจ การทำบัญชีเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

oaklandbudgetchallenge.com

การทำบัญชีเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยในการทำธุรกิจ เพราะการทำบัญชีจะทำให้ผู้ประกอบการรู้ว่ามีรายรับรายจ่ายเท่าไร ช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายในบริษัท ทำให้รู้ว่าจะต้องลงทุนเพิ่มในส่วนใด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในส่วนไหนออก ทราบถึงผลกำไรที่ได้รับทำให้ลดการขาดทุน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ประกอบการต้องทำบัญชี แล้วผู้ประกอบการควรจ้างผู้ทำบัญชีเข้ามาหรือไม่ และสิ่งใดเป็นตัวชี้วัดว่าทางบริษัทจำเป็นต้องมีพนักงานบัญชี

ก่อนจ้างผู้ทำบัญชีทางผู้ประกอบการควรดูก่อนว่ารูปแบบการจัดตั้งธุรกิจเป็นในรูปแบบใด เพราะถ้าธุรกิจเป็นไปในรูปแบบของการทำการค้าโดยมีเจ้าของเพียงคนเดียว ซื้อขายสินค้าแบบง่ายๆ ไม่มีความซับซ้อน และปราศจากหุ้นส่วน ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจากนักบัญชีให้เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าธุรกิจของผู้ประกอบการเป็นในรูปแบบของบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ก็สมควรที่จะจ้างนักทำบัญชี ซึ่งในส่วนนี้นั้นการทำบัญชีมีความสำคัญมาก

ถ้าธุรกิจมีเงินหมุนเวียนไม่มาก ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะจ้างบริษัทมาทำบัญชีเลย เพราะด้วยจำนวนเงินที่ไม่มากผู้ประกอบการน่าจะพอดูแลและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเองได้ แต่ถ้าเงินหมุนเวียนมีมาก ก็สมควรที่จะให้บริษัททำบัญชีเข้ามาดูแลในส่วนนี้ เพราะด้วยจำนวนเงินที่มากหากผู้ประกอบการมาดูแลเองทั้งหมดย่อมเกิดความล่าช้าในการบริหารงานด้านอื่นๆ อีกทั้งยังทำให้เกิดข้อผิดพลาดหากมีเวลาที่จำกัด ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการทำธุรกิจ แต่ถ้าผู้ประกอบการนั้นมีความรู้ในด้านบัญชีอย่างดีอยู่แล้ว และหากยิ่งมีใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีอีกด้วย ก็ลืมไปได้เลยหากคิดจะไปจ้างบริษัทอื่นมาทำบัญชีให้บริษัทของตนเอง เพื่อไม่เป็นการเปลืองค่าใช้จ่าย

ในความเป็นจริงแล้วทุกบริษัทจำเป็นต้องมีการทำบัญชี เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ โดยบริษัทที่รับทำบัญชีมักจะมีช่องทางที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษีของบริษัทผู้ประกอบการในแต่ละปีลดลง  ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการอาจจะไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ่ายภาษีมากถึงขนาดนั้นก็ได้ ดังนั้นทางผู้ประกอบการควรมีการทำบัญชีให้กับธุรกิจของตน

แหล่งเงินทุนที่ควรรู้ในการการเริ่มต้นทำธุรกิจ

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) หลายราย เริ่มต้นธุรกิจจากเงินก้อนของตัวเอง สร้างธุรกิจเล็กๆ ขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง แต่เมื่อธุรกิจเริ่มขยาย ความต้องการเงินทุนเพิ่มหรือเงินทุนหมุนเวียนก็จะตามมา การติดต่อขอกู้เงินจากธนาคารก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน แต่ธนาคารก็ไม่ได้ให้เงินกู้กับทุกคนที่เข้ามาขอเงินกู้ เพราะมีปัจจัยหลายข้อที่ธนาคารพิจารณา ทั้งโอกาสของธุรกิจที่มาขอสินเชื่อ คุณสมบัติของผู้ประกอบการทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความซื่อสัตย์

ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ เงินทุนถือปัจจัยที่สำคัญมากปัจจัยหนึ่ง เพราะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็จำเป็นต้องใช้มันในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณจำเป็น สำหรับนักธุรกิจหน้าใหม่ที่มีฐานะร่ำรวยอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหา แต่สำหรับอีกหลายคนที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็จำต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อกู้ยืม ซึ่งต่อไปนี้เราจะแนะนำแหล่งเงินทุนต่างๆให้ได้รู้จัก

ครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูง
จัดว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่ดีที่สุด เพราะด้วยความคุ้นเคย และเชื่อใจกัน ทำให้คุณไม่ต้องวิ่งวุ่นหาหลักประกันหรือคนค้ำสัญญาให้วุ่นวาย ระยะเวลาดำเนินการก็สั้น อัตราดอกเบี้ยที่ต้องเสียก็อาจจะน้อยกว่าการกู้จากแหล่งอื่นๆ หรือไม่ต้องเสียเลยก็มี ทั้งคุณยังสามารถขอยืดระยะเวลาปลอดหนี้ไปได้นานกว่าเมื่อเทียบกับการกู้เงินลงทุนจากที่อื่น ยิ่งถ้าเครดิตของคุณดี มีประวัติการทำงานใสสะอาดน่าเชื่อถือ แถมแผนธุรกิจของคุณก็ดูมีแนวโน้มว่าน่าจะประสบความสำเร็จแล้วล่ะก็ บางทีญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงอาจสนใจ และเสนอตัวขอร่วมทุนเป็นหุ้นส่วนด้วยเลยก็ได้

เครดิตการ์ด
เครดิตการ์ดมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการกระแสเงินสด ในระหว่างการทำธุรกิจ เช่น ถ้าคุณสั่งซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่าย แล้วใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน คุณก็จะสามารถยืดระยะเวลาชำระเงินไปได้อีกประมาณ 30-55 วัน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ตกลงไว้ในการทำบัตรเครดิตนั้นๆ) ถ้าวงเงินที่ต้องชำระไม่พอ คุณก็อาจจะใช้วิธีเปิดบัตรเครดิตมากกว่าหนึ่งใบก็ได้ ระหว่างนั้นพอคุณจำหน่ายสินค้าแล้วได้เงินมาก็ทยอยมาจ่ายให้ครบจำนวนตามเวลาที่กำหนดข้อดีของการใช้เงินทุนจากบัตรเครดิตคือไม่ต้องเสียเงินค่าดอกเบี้ย

สถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน หรือธนาคารถือเป็นแหล่งเงินกู้ยอดฮิตที่นักธุรกิจรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะให้วงเงินในการกู้ยืมที่ค่อนข้างสูง และมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมกว่าแหล่งอื่นๆแล้ว แต่ละธนาคารต่างก็สนใจระบายเงินฝากที่มีมากจนล้นออกมาในรูปแบบสินเชื่อต่างๆเต็มที่ โดยเฉพาะสินเชื่อที่กำลังมีบทบาทมากในวงการธุรกิจไทยอย่างสินเชื่อ SMEs แต่ดังที่ได้กล่าวเป็นแล้วว่าเงินสินเชื่อนั้นก็คือเงินฝากของลูกค้าธนาคารคนอื่นๆนั่นเอง ทั้งธนาคารก็ไม่ใช่ผู้ที่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อน ทำให้ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารนั้นยุ่งยากกว่าการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่มากมาย หลักทรัพย์ ไปจนถึงผู้ค้ำประกัน ซึ่งธนาคารจำเป็นต้องใช้เวลานานเพื่อตรวจสอบให้รอบคอบว่าทางธนาคารจะได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคืนจริง

 

การลงทุนควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและสมเหตุสมผล

หน่วยลงทุน

คือ สินค้าทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ที่ได้จากการรวบรวมเงินทุนของนักลงทุนจำนวนมาก เพื่อนำเงินทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเงิน หรือหลักทรัพย์เหล่านี้รวมกัน ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้จะถูกบริหารจัดการโดยมืออาชีพแทนผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยแต่ละคนจะถือครองสัดส่วนของเงินกองทุน และได้รับประโยชน์จากมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่เพิ่มขึ้น เงินปันผล ดอกเบี้ย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ แต่ผู้ถือหน่วยก็มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียในมูลค่าของหน่วยลงทุนเช่นกัน

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการลงทุนนั้นควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง มีความชัดเจน และสมเหตุสมผล ทั้งในเรื่องของผลตอบแทน หรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการลงทุน และความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ตลอดจนระยะเวลาในการลงทุน หรือความต้องการใช้เงินในอนาคต ทั้งนี้ก็เพราะว่ากองทุนรวมแต่ละประเภทไม่เพียงแต่จะแตกต่างกันไปตามอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของตราสารที่กองทุนรวมนั้นถืออยู่ หากยังมีอายุโครงการหรือระยะเวลาในการลงทุนที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย

หน่วยลงทุนเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ง่ายและสะดวก

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวแต่ไม่มีเวลา และไม่มีความชำนาญในด้านการลงทุนในตลาดการเงิน หน่วยลงทุนยังเหมาะสมกับนักลงทุนรายย่อยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนครั้งละเป็นจำนวนมาก และยังสามารถกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในตราสารหนี้หลายๆรายการซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในกรณีที่ต้องการลงทุนเองโดยตรง ไม่เพียงเท่านั้นนักลงทุนรายใหญ่ก็ยังได้รับประโยชน์จากการซื้อหน่วยลงทุนเพราะมีผู้เชี่ยวชาญในการงทุนคอยดูและบริหารจัดการเงินที่ได้ลงทุนไปในกองทุนนั้น

เมื่อนักลงทุนตัดสินใจในการซื้อหน่วยลงทุนจากตัวแทนขายหน่วยลงทุน หรืออาจเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมโดยซื้อในราคาตามที่ประกาศในวันนั้น ตลอดระยะเวลาการลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกแสดงถึงการเพิ่มมูลค่าการลงทุน และการเคลื่อนไหวในทิศทางทางตรงข้ามแสดงถึงภาวะการขาดทุนของกองทุนรวม โดยมูลค่าของกองทุนจะเป็นผลการดำเนินการโดยรวมที่รวมสินทรัพย์ของกองทุนด้วยรายได้ที่เกิดขึ้นและหักค่าใช้จ่ายของกองทุน

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ที่ลงทุนน้อยและได้ผลตอบรับที่ดี

เลือกการทำธุรกิจออนไลน์ในการเริ่มต้นธุรกิจของเรา

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจเวลานี้กับการ เลือกที่จะทำธุรกิจออนไลน์ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ที่ง่ายกว่าและมใช้เงินลงทุนที่น้อย เพราะสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านค้าก็ ได้เช่นกัน ดังนั้นจึงสามารถี่จะช่วยประหยัดเงินลงทุนในการเช่าพื้นที่สำหรับหน้าร้าน ค้าของเราได้เป้นอย่างดี กับการเลือกสร้างเว็บสำหรับขายสินค้าและบริการออนไลน์ขึ้นมาเท่านั้นก็ สามารถที่จะทำการค้าขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตกันได้แล้ว ซึ่งสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ทั้งเว็บไซต์เขียนหรือเว็บไซต์สำเร็จรูปที่จะ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานและผู้ซื้อทที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและ บริการต่างๆผ่านทางหน้าร้านค้าออนไลน์ของเราได้อีกด้วย และที่สำคัญการทำธุรกิจออนไลใน์ในรูปแบบนี้นั้นยังสามารถที่จะเปิดให้บริการ กับผู้ซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมงแบบไม่ต้องมีเวลาเปิด-ปิดอีกด้วย

โดยการเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจออนไลน์นั้นเพียงแค่เลือกสร้างเว็บที่เรา ต้องการแล้วจากนั้นก็อาจจะเข้าไปทำการตกแต่งในส่วนตของเว็บไซต์ให้สวยงามและ เหมาะสมกับสินค้าและบริการต่างๆของเรา รวมถึงยังสามารถที่จะเพิ่มเติมการใช้งานระบบต่างๆลงไปเพื่อที่จะเป็นตัว อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานทุกคนได้อีกด้วย ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ของเรานั้น ประสบผลความสำคเรจได้อย่างรวดเร็งว แล้วจากนั้นก็ทเริ่มต้นใส่รายละเอียดและรูปภาพของสินค้าและบริการต่างๆเพิ่ม เติมลงไปเท่านั้น และอ่ีกหนึ่งที่จะขาดไมท่ได้ก็คือการทำการตลาดออนไลน์ที่สามารถที่จะช่วยทำ การโปรโมทเว็บไซต์ของเราให้เป็นที่รูฒ้จักของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็น อย่างหากมีการค้นหาผ่านทาง Search Ebgine ที่ในเวลานี้นั้นเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางโลกออนไลน์นั้นได้รับความ นิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะสาเหตุหลักก็มาจากการใช้งานอินเตอรืเน็ตที่มากยิ่งขึ้น จึงทำหใผู้คนมีทางเลือกในการเลบือกซื้อสินค้าและบริการที่มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบนี้นั้นเริ่มได้รับความนิยมเป็น อย่างมากสำรหับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยในปัจจุบัน

การจัดสรรงบประมาณการลงทุน

ในปัจจุบันนี้ยุคนี้คงไม่มีใครคนไหนปฏิเสธได้ว่าโทรศัพท์มือถือคืออุปกรณ์ ที่มีความสำคัญชิ้นหนึ่งที่จะอยู่ติดตัวเราไปเสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการติดต่อสื่อสาร ใช้ในการทำงาน รับส่งข้อความ อีเมล พักผ่อนสมอง หรือกระทั่งใช้สำหรับหาคู่รัก และในยุคปัจจุบันนี้เองจัดได้ว่าเป็นยุคของผู้ที่ชื่นชอบการใช้มือถืออย่าง แท้จริง เพราะแต่ละค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือต่างพากันสร้างจุดเด่นของโทรศัพท์มือ ถือของตัวเองให้แตกต่างจากค่ายอื่นๆ เพื่อการแข่งขันในตลาดธุรกิจมือถือซึ่งมีการแข่งขันที่สูงมาก

ซึ่งการสร้างจุดเด่นนั้นๆล้วนแล้วแต่ถูกส้รางขึ้นเพื่อสนองต่อความต้อง การเทคโนโลยีด้านต่างๆของผู้ซื้อผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจอย่าง ถึงที่สุด แต่นั่นก็หมายถึงผู้ซื้อเองก็ต้องยอมรับในเรื่องของราคาด้วยแต่ทั้งนี้ผู้ บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันซึ่งราคาก็เป็นปัจจัย สำคัญใหญ่ๆเหมือนกันเพราะลูกค้าแต่ละระดับมีการเงินและงบประมาณที่แตกต่าง กันไป จึงทำให้ค่ายโทรศัพท์มือถือเองก็ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะกลายมาเป็น ลูกค้าของค่ายเองด้วยว่าโทรศัพท์มือถือที่ผลิตออกมานั้นเจาะกลุ่มคนระดับ ฐานะใด

เมื่อกล่าวถึงธุรกิจใดก็ตาม ธุรกิจนั้นๆจะดำเนินอยู่ได้ก็ด้วยผลกำไรของบริษัทเอง และในยุคที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูงมากๆอย่างเช่นในธุรกิจมือถือนี้สิ่ง ที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้ก็คือ การลดค่าใช้จ่ายจากที่เป็นอยู่ พวกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจำเป็น ซึ่งนั้นจะทำให้ผลกำไรของธุรกิจเองมีมากขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เราสามารถประหยัดได้ก็มีดังต่อไปนี้

  1. สินค้าใดๆที่เรารู้สึกว่าสินค้าชิ้นนั้นๆขายไม่ดีก็ควรเลิกจำหน่ายและหาสินค้าตัวใหม่ที่ใกล้เคียงกันมาจำหน่ายแทน
  2. ลองเจรจาหรือหาพันธมิตรในการค้า คือ หาเรารับสินค้ามาจำหน่ายเราอาจจะเจรจาขอส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษใดๆที่ดียิ่ง ขึ้น หรืออาจจะเจรจาถึงการยืดหยุ่นการชำระเงินเพื่อนำเงินนั้นไปทำอย่างอื่นก่อน
  3. ค่าน้ำค่าไฟ หากประหยัดได้ควรจะประหยัด
  4. พนักงาน หากใครพนักงานลาออกอย่าพึ่งรีบจ้างคนใหม่มาแทน แต่ให้ลองจัดสรรงานให้พนักงานที่เหลือดูก่อนว่าพนักงานสามารถทำได้ไหม
  5. ตัดงบอุปกรณ์สำนักงานหรือการบริการสำหรับสำนักงานที่ไม่จำเป็น
  6. ค่าเช่าสำนักงาน หากพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีค่าเช่าที่สูงเกินไป และไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่เกินไปก็ควรจะมองหาที่ใหม่ที่ ถูกกว่า
  7. ค่าเดินทางภายในสำนักงานต่างๆ อาทิค่าน้ำมันรถของบริษัทเป็นไปได้ก็ควรปรับลดให้เหมาะสม

ทั้งหมดที่กล่าวมาอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจส่วนตัวหลายๆคน ที่มองหาวิธีที่จะทำให้ธุรกิจของตัวเองมีกำไรที่มากขึ้นในยุคที่มีการแข่ง ขันทางการตลาดสูงเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด เละเพื่อให้การเงินและงบประมาณเจากตัวแดงเป็นตัวเขียวก็เป็นได้